Školenia


Mimo základný rozsah služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP Vám ponúkame zaistenie, vykonania nasledujúcich odborných školení, ktoré svojim obsahom súvisí s problematikou našej základnej činnosti.

Ponúkame nasledujúce školenia:

 1. školenie obslúh motorových vozíkov
 2. školenie vodičov vozidiel do 3,5 t
 3. kvalifikačné karty vodičov vozidiel nad 3,5 t a vodičov autobusov
 4. školenie kuričov (teplovodné kotolne, parné kotolne)
 5. školenie obsluhy tlakových nádob
 6. školenie obslúh plynových zariadení
 7. školenie pre montáž a opravy plynových zariadení
 8. školenie elektrotechnikov §§ 21, 22, 23
 9. školenie žeriavnikov a viazačov
 10. školenie pre montáž a opravy zdvíhacích zariadení
 11. školenie lešenárov
 12. školenie práce vo výškach
 13. školenie zváračov
 14. školenie obsluhy stavebných strojov
 15. školenie obsluhy poľnohospodárskych strojov
 16. školenie obsluhy motorových píl