Revízna činnosť(odborné prehliadky)


Na základe zmluvnej spolupráce alebo na objednávku pre Vás zaistíme nasledujúce revízne činnosti :

 1. odbornú prehliadku nízkotlakových kotolní
 2. odbornú prehliadku plynových rozvodov
 3. odbornú prehliadku plynových spotrebičov a regulačných staníc plynu
 4. odbornú prehliadku tlakových nádob, teplovodných a parných kotlov
 5. odbornú prehliadku elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia
 6. odbornú prehliadku elektrických rozvodov - elektroinštalácie
 7. odbornú prehliadku bleskozvodov
 8. odbornú prehliadku zdvíhacích zariadení ( žeriavy, vysokozdvižné plošiny, zdvíhacie brány ... )
 9. kontrolu komínov
 10. revízie hasiacich prístrojov
 11. revízie nástenných požiarnych hydrantov
 12. kontrolu požiarnych uzáverov
 13. revízie regálov a skladových mechanizačných prostriedkov ( rebríkov, schodkov ... )