Predajňa


V našej predajni v Ratnovciach predávame, prípadne sme schopní zaistiť, celý sortiment všetkých vyrábaných druhov a typov hasiacich prístrojov (práškové, snehové, penové, vodné) od renomovaných tuzemských výrobcov, i od zahraničných výrobcov. K zaisteniu hasiacich prístrojov proti zničeniu či krádežiam sa dajú zakúpiť boxy v niekoľkých variantoch - plastové, plechové (uzamykateľné, neuzamykateľné)

Ďalej ponúkame vybavenie a náhradné diely nástenných, nadzemných i podzemných požiarnych vodovodov - hydrantov. Napríklad požiarne tlakové hadice rôznych typov a ďalej, prúdnice plnoprúdové, kombinované a iné, umelohmotné či hliníkové, hydrantové skrine typu C 52 i D 25, hydrantové systémy, hadicové spojky, prechody, kľúče na spojky a šróbenie k podzemnému i nadzemnému hydrantu, tesnenia, tlakové viečka a ďalšie vecné prostriedky PO.

Väčšinu nami predávaných vecných prostriedkov PO , hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov nakupujeme priamo u výrobcov alebo výhradných dovozcov, čo nám dovoľuje stanoviť nízku predajnú cenu a ušetriť našim zákazníkom ich finančné prostriedky.

Objednávky: e-mail:  expyro@expyro.sk