Vedenie firmy
Titul, meno, priezvisko, funkcia Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ing. Tomáš  Nižnan, konateľ firmy 0905 986 364 tomas.niznan@safetycontrol.sk