Školenia
* Obsluha motorových vozíkov
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ľubomír Novák 0905 421 365 novak@safetycontrol.sk
Ing. Marek Orság 0917 959 739  orsag@safetycontrol.sk
* Školenia kuričov
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ľubomír Novák 0905 421 365 novak@safetycontrol.sk
* Školenia obsluhy tlakových zariadení
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ľubomír Novák 0905 421 365 novak@safetycontrol.sk
* Školenie elektrotechnikov
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ing. Tomáš  Nižnan 0905 986 364 tomas.niznan@safetycontrol.sk
*Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení  a viazačov bremien
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ing. Marek Orság 0917 959 739  orsag@safetycontrol.sk
*Školenie lešenárov
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Marián Nerpas 0904 863 398 nerpas@safetycontrol.sk
*Školenie práce vo výškach
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Marián Nerpas 0904 863 398 nerpas@safetycontrol.sk
Ing. Marek Orság 0917 959 739  orsag@safetycontrol.sk
*Školenie obslúh stavebných strojov
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ľubomír Novák 0905 421 365 novak@safetycontrol.sk
*Školenie obslúh poľnohospodárskych strojov
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ing. Peter Pavelka 0917 677 210 pavelka@safetycontrol.sk
*Školenie obslúh motorových píl
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Marián Nerpas 0904 863 398 nerpas@safetycontrol.sk
*Školenie zváračov
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ľubomír Novák 0905 421 365 novak@safetycontrol.sk
*Profesné školenie vodičov nákladných automobilov nad 3,5 t
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ľubomír Novák 0905 421 365 novak@safetycontrol.sk