Revízie
*Plynové zariadenia
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ľubomír Novák 0905 421 365 novak@safetycontrol.sk
*Tlakové  zariadenia
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ľubomír Novák 0905 421 365 novak@safetycontrol.sk
Ing. Marek Orság 0917 959 739  orsag@safetycontrol.sk
*Elektrické zariadenia
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ing. Tomáš  Nižnan 0905 986 364 tomas.niznan@safetycontrol.sk
*Zdvíhacie  zariadenia
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Ing. Marek Orság 0917 959 739  orsag@safetycontrol.sk
Ing. Tomáš Sorád 0902 278  974  sorad@safetycontrol.sk