Civilná ochrana
Titul, meno, priezvisko Telefonický kontakt E-mailová adresa
Marián Nerpas 0904 863 398 nerpas@safetycontrol.sk
Ing. Terézia Nováková 0917 375 749 novakova@safetycontrol.sk