Civilná ochrana


Vykonáme a spracujeme :

  • kontroly stavu CO
  • školenia CO
  • dokumentácia CO

Hlavnou náplňou našej práce sú:

  • komplexné služby v oblasti CO
  • školenia krízového manažmentu, skupín krízových činností, jednotiek CO, evakuačných komisií, školenie SBS,
  • vedúcich zamestnancov a zamestnancov
  • zabezpečenie odborných a technických zariadení stavieb CO
  • zabezpečenie úloh HM (hospodárskej mobilizácie na objekte)